Kısa kısa

Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde 2013 yılında kurulan ve 2015 yılında TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında desteklenen Ankara TTO, güçlü kadrosu ile TÜBİTAK’ın TTO’lar için tanımladığı destek modülleri kapsamında bütünleşik bir yaklaşımla Ankara Üniversitesi akademisyenlerine-araştırmacılarına, öğrencilere ve Teknokent firmalarına hizmet vermektedir.

Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının; ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttıracak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi, ana amacımızdır.

Misyonumuz

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’ndeki tüm teknoloji transfer hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartların üzerine taşımak ve örnek alınacak bir yapıya ulaşmak

Vizyonumuz

Teknoloji transfer hizmetlerinin ulaşılabilirliğini, etkinliğini, verimliliğini, hizmet sunanların ve sunulanların memnuniyet ve eğitim düzeylerinin arttırılmasını, teknolojik yeniliklerden faydalanılarak hizmetin toplumun her kesimine aynı standartta ulaştırılmasını sağlamak

Değerler

 • Teknoloji takibi
 • Patent ve Proje takibi

 • Bilgi transferi
 • Girişimci yapılanma
 • Hızlı ve nitelikli hizmet
 • Paylaşım
 • Güvenilirlik
 • Eşitlik
 • İnsan haklarına saygı
 • Verimlilik
 • Ulaşılabilirlik
 • Sürekli gelişim

Hizmetlerimiz

01. Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için bilgilendirme, proje hazırlama ve yürütme desteği veriyoruz.

02. Üniversite-Sektör İş Birliği Hizmetleri

Ankara Üniversitesinin teknolojik altyapısı ve bilgi birikiminin, Ar-Ge danışmanlık ve Ar-Ge proje ortaklıkları şeklinde, sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasına sunulması, verimli biçimde yürütülmesi ve başarı ile sonuçlanması için çalışıyoruz.

03. Fikri Hak Süreçleri Destek Hizmetleri

Akademisyenlerimizin proje çıktılarından doğan fikri ve sınai haklarının korunması ve sanayi kuruluşlarına lisanslanması için destek oluyor, fikri ve sinai mülkiyet hakları portföyümüzü yönetiyoruz.

04. Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Girişimci, öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarının yeni ürün ve teknolojilerinin ekonomiye kazandırılması için şirketleşme ve girişimcilik destekleri veriyoruz.