Kök Hücre Enstitüsü Dr.Öğr.Üyesi PELİN KILIÇ hocamız ve ekibi ile TÜBİTAK 1505 ve 1702 Üniversite Sanayi İşbirliği destekleri hakkında görüşme gerçekleştirildi. Proje başvurularında AnkaraTTO olarak akademisyenlerimizin ve firmalarımızın yanındayız.