Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Üniversite Sanayi İş Birliği Modülü Uzmanlarıyla Arş.Gör.Dr. Yavuz GÖKÇE hocamızın TÜBİTAK 1505 başvurusu kapsamında proje öneri formu için yapılan revizyonlar hakkında görüşmeler gerçekleştririldi.