2024 yılı ve devamında Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Birimi, Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde PATLIB Merkezi olarak yer almaya hak kazanmıştır.