Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Prof.Dr. Esra Çetinkaya ve Dr.Öğrencisi Günel İslamova ile proje,patent ve üniversite-sanayi işbirliği konularında görüşme gerçekleştirildi.