Ankara Üniversitesi akademisyenlerimizden Prof. Dr. Nevzat Özel, Dr. Öğr. Üyesi Salih Demir ve Öğr. Gör. Onur Hoşnut ile girişimcilik ve şirketleşme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Akademisyenlerimize teşekkürlerimizi sunarız.