Ankara Üniversitesi TTO Koordinatörlüğü olarak, KEYDATA firmasıyla toplantı gerçekleştirildi.Yapılan toplantıda Üniversite -Sanayi İşbirlikleri, Ortak İş ve Proje Destekleri ve Eğitim-Danışmanlık konuları ele alındı. KEYDATA’ya kıymetli fikir paylaşımları için teşekkür ederiz.