Kök Hücre Enstitüsü Dr.Öğr.Üyesi PELİN KILIÇ ve HücreCELL Biotechnology, Inc. ekibi ile TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği destekleri hakkında görüşme gerçekleştirildi. Proje hazırlamaya yönelik çalışmalar başlatıldı.