Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ürojinekoloji Doktora öğrencisi Dr. Günel İslamova ile patent odaklı görüşme gerçekleştirildi.