TTO Koordinatörlüğü olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde fikri ve sınai mülkiyet hakları ile üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ev sahibi Enstitümüze teşekkür ediyor, eğitim temelli teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.